Zaloguj
Reklama

Znaczenie alleu HLA – Cw6 w łuszczycy

Łuszczyca
Fot. pantherstock
Łuszczyca
(0)

Łuszczyca jest chorobą przewlekłą o objawach, których postać jest bardzo zróżnicowana. Jest to choroba niezakaźna, która ma tendecję do nawracania, co znacznie wpływa na jakść życia chorych. Patomechanizm jej powstawania nie został dziś do końca poznany, jednak ostatnie lata przynoszą coraz nowsze doniesienia na temat łuszczycy.

Reklama

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą skóry, która dotyka około 1 % do 3 % populacji. Patomechanizm jej powstawania nie został jeszcze do końca poznany, choć ostatnie lata przynoszą coraz nowsze doniesienia. Łuszcza może mieć bardzo różnicowaną postać. Przede wszystkim mowa tu o zmianach skórnych jakie powstają w wyniki „błędu” w funkcjonowaniu mechanizmów naskórka. [1]. Jest to choroba niezakaźna, której przebieg ma charter nawrotowy, co znacznie utrudnia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Najbardziej charakterystyczny jej objaw to płaskie, czerwone grudki ze złuszczeniem na powierzchni z tendencją do powstawania charakterystycznych łusek. Najczęściej dotyka owłosionej skóry naszego ciała, jednak zmiany mogą pojawić się niemalże wszędzie (włączenie ze śluzówką). Ponadto, może ona również przybrać postać stawową – mowa wówczas o łuszczycowym zapaleniu stawów, które nie musi być ani poprzedzone wykwitami skórnymi, ani równoczesne z nimi. [2]

Od wielu lat obecność antygenu HLA – Cw6, wskazuje na zdecydowane predyspozycje do rozwoju łuszczycy, szczególnie w odniesieniu do jej pierwszego typu, który jest diagnozowany w młodym wieku (do 40 roku życia) i zazwyczaj ma charakter ciężki, ostry i przewlekły. Pozostaje to w opozycji do łuszczycy typu 2, która jest schorzeniem wykrywanym po 40 roku życia i charakteryzuje się zazwyczaj dużo lżejszym przebiegiem.

Ostatnie doniesienia na temat łuszczycy pochodzą z obserwacji jakie poczynili amerykańscy naukowy w kooperacji z naukowcami z Islandii. Ocenie poddano znaczenie genu HLA- Cw6 w kontekście jego wpływu na efekty tonsillectomii u pacjentów ze zdiagnozowaną łuszczycą. Grupa obserwowanych pacjentów liczyła 258 osób, którzy mieli w ciągu ostatnich 24 miesięcy, zmiany łuszczycowe w wywiadzie oraz przebyli tonsillectomię. Od pacjentów pobrano wymaz z gardła oraz zbadano u nich genotyp w kierunku obecności HLA – Cw6.

Specjaliści zaobserwowali, że osoby homozygotyczne pod względem allelu HLA-Cw6 po tonsillektomii miały znacząco lepszą odpowiedź w zakresie zmian łuszczycowych niż osoby heterozygotyczne i nieposiadające tego allelu. Zauważono również, aż 82% redukcję nasilenia zmian skórnych mierzonych skalą PASI (42% u heterozygot i 31% u pacjentów bez HLA-Cw6; p < 0,001). Ponadto, u osób homozygotycznych zmiany skórnych znacznie częściej związane były z gardła (p = 0,007) a w ciągu życia mieli oni więcej epizodów infekcji gardła o etiologii paciorkowcowej.

Należy jednak mieć na uwadze, iż badaniom poddana była stosunkowo niewielka liczba pacjentów, a także część danych maiła charakter retrospektywny. Niemniej jednak, wnioskiem obserwacji jest spodziewanie się odpowiedzi ze strony łuszczycy po zabiegu tonsillektomii. [3]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Leczenie łuszczycy – rekomendacje ekspertów Polskiego towarzystwa Dermatologicznego. część ii: łuszczyca umiarkowana do ciężkiej” J. Szepietowski, Z. Adamski, G.Chodorowska, A. Kaszuba, W. Placek, L. Rudnicka, A. Reich [w:] Przegl Dermatol 2014, 101
    [2] „Poradnik dla chorego na łuszczycę” K. Łoza, R. Miturska, A. Borzęcki, Lublin 2009

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze