Zaloguj
Reklama

Wcześniejsze wprowadzanie orzeszków do diety dzieci może zmniejszać ryzyko rozwoju alergii

Wcześniejsze wprowadzanie orzeszków do diety dzieci może zmniejszać ryzyko rozwoju alergii
Fot. ojoimages
(5)

Wbrew powszechnemu przekonaniu opóźnienie wprowadzania do diety pokarmów alergizujących może być niekiedy paradoksalnie szkodliwe.

Reklama

Alergia na orzeszki ziemne powoli staje się jedną z najczęstszych alergii pokarmowych w krajach wysoko rozwiniętych. Większość zaleceń krajowych sugeruje opóźnianie wprowadzania orzeszków do diety dzieci, aby uniknąć wczesnej immunizacji. Pomimo tych zaleceń nie obserwuje się poprawy, a wręcz przeciwnie – częstość tej alergii narasta. Lekarze ze szpitala King's College w Londynie przeprowadzili bardzo ciekawe badania, mające wykazać jakie znaczenie ma opóźnianie lub przyspieszanie wprowadzania orzeszków ziemnych do diety dzieci. Zbadano dzieci w wieku szkolnym, pochodzenia żydowskiego, mieszkające w Izraelu i w Wielkiej Brytanii. Taki dobór grupy powodował, że profil genetyczny badanej grupy był dość jednorodny, ale warunki środowiskowe zasadniczo inne. W Izraelu dopuszcza się wczesne podawanie małym dzieciom orzeszków i ich przetworów. W Wielkiej Brytanii restrykcyjnie ogranicza się podawanie orzeszków niemowlętom i małym dzieciom. Okazało się, że w wieku szkolnym objawowa alergia na orzeszki występowała u 1.85% badanej grupy mieszkającej w Wielkiej Brytanii i zaledwie u 0.17% mieszkających w Izraelu. Autorzy pracy sugerują, że wbrew powszechnemu przekonaniu opóźnienie wprowadzania do diety pokarmów alergizujących może być niekiedy paradoksalnie szkodliwe. Być może istnieje mechanizm nabywania tolerancji na określone antygeny, co pozwala na zmniejszenie ryzyka alergii przy powtarzanym, wczesnym kontakcie z danym antygenem.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Du Toit G, Katz Y, Sasieni P, Mesher D, Maleki SJ, Fisher HR, Fox AT, Turcanu V, Amir T, Zadik-Mnuhin G, Cohen A, Livne I, Lack G.: J Allergy Clin Immunol. 2008 Nov;122(5):984-91.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze