Zaloguj
Reklama

Solarium tylko dla pełnoletnich!

Solarium
Fot. shutterstock
Solarium
(0)

W dniu 15 września br. Sejm RP uchwalił ustawę zakazującą korzystanie z solariów dla osób niepełnoletnich. Za ustawą było 428 posłów.

Reklama

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium wprowadza całkowity zakaz korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia. Przewiduje też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z tych urządzeń oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy tego typu usług. - czytamy w komunikacie Sejmu RP.

Wobec osób niepełnoletnich dozwolone ma być jedynie lecznicze stosowanie lamp ultrafioletowych.

Ustawa ma za zadanie chronić zdrowie Polaków przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Z badań wynika, że korzystanie z solariów powoduje większe ryzyko zachorowania na nowotwory skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich osób, niezależnie od wieku, jednak najbardziej narażone na jej szkodliwe skutki są dzieci i młodzież. Onkolodzy i dermatolodzy, z niepokojem obserwują postępujący od trzech dekad wzrost liczby zachorowań na czerniaka złośliwego.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaleca się unikania sztucznego promieniowania UV. Regulacje określające dozwolony poziom promieniowania emitowanego przez solaria oraz zakazy ich udostępniania osobom w wieku poniżej 18 lat istnieją w wielu krajach europejskich.

Sejm RP tego dnia przegłosował również nowelizację kodeksu wykroczeń dotyczącą blokowania numerów alarmowych.

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Zgodnie z nowelizacją osoba, która będzie umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokowała telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego, podlegać będzie karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 zł. - czytamy dalej w komunikacie.

Za tą ustawą było 432 posłów. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2015 r. 45 % wszystkich połączeń na numer 112 stanowiły zgłoszenia fałszywe, złośliwe lub niezasadne. W 2016 roku takich połączeń, w ogólnej puli, było jeszcze więcej, bo aż 46,63 %.

Ustawy te zostaną jeszcze rozpatrzone przez Senat.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze