Zaloguj
Reklama

Alkohol a trądzik różowaty

Kolorowe drinki
Fot. panthermedia
Kolorowe drinki
(0)

Trądzik różowaty jest chorobą skóry o nie do końca poznanej etiologii i procesie patogenetycznym. Jest to schorzenie dotykające osoby w średnim wieku – zarówno kobiety jak i mężczyzn. Dotychczas udało się wyodrębnić czynniki, jakie mają wpływ na zaostrzanie się objawów skórnych oraz na pogorszenie stanu skóry, a wśród nich wymienia się promieniowanie UV, ciepło, stres oraz spożywanie alkoholu – nawet w niewielkich dawkach.

Reklama

Problem trądziku różowatego rozpoczyna się już od jego patogenezy. Jest to bowiem schorzenie skóry twarzy o bardzo złożonej etiologii i na dzień dzisiejszy, o nie do końca wyjaśnionych procesach chorobowych, dotykające zarówno kobiety jak i mężczyzn w średnim wieku. Trądzik różowaty jest o tyle kłopotliwy, że zmiany jaki powstają w wyniku procesów patologicznych zachodzących w skórze, powodują znaczne defekty kosmetyczne.
Dotychczas poznano czynniki, które w znacznej mierze odpowiedzialne są za zaostrzanie się procesów chorobowych, a zalicza się do nich między innymi stres, ciepło czy promieniowanie UV. Wśród tych czynników, bardzo duże znaczenie ma także alkohol, który jak wykazują badania, nawet w bardzo małej dawce przyczynia się do znacznego pogorszenia się stanu skóry. Niestety dotychczas nie przeprowadzono badań epidemiologicznych w tym kierunku, a wnioski dotyczące związku nasilania się objawów ze spożyciem alkoholu, pochodzą jedynie z obserwacji.

W Journal of American Academy of Dermatology (JAAD) pojawiła się w ostatnim czasie publikacja, przedstawiająca wyniki badania kohortowego na znacznej grupie pacjentek, w którym ocenie zostało poddane powiązanie spożycia alkoholu z trądzikiem różowatym. Badanie opierało się na analizie danych pochodzących z badania Nurses Health Study II, z lat 1991 – 2005 i dotyczących 82 737 pacjentek.
Informacje na temat spożycia alkoholu aktualizowane były w trakcie wizyt kontrolnych, odbywających się co około 4 lata. W toku czternastoletniego badania zidentyfikowano 4945 przypadków pacjentek z problemem trądziku różowatego. Porównano odpowiedzi pacjentek niepijących z odpowiedziami pochodzącymi od pacjentek, które spożywały alkohol. W takcie porównania zauważono, że spożywany alkohol miał istotne znaczenie w kontekście rozwoju zmian skórnych. Zwrócono także uwagę na fakt, że trunkiem który wywoływał najsilniejsze reakcje było białe wino. [1]

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze