Zaloguj
Reklama

Znamiona melanocytowe wrodzone

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Dziecko z mamą
Fot. ojoimages
Dziecko z mamą
(0)

Znamiona melanocytowe wrodzone to łagodne proliferencje skórnych melanocytów. Pojawiają się zaraz po porodzie lub w pierwszych tygodniach życia. Wśród ludzi rasy białej zmiany występują u 1% noworodków.

Reklama

Większość zmian ma rozmiar od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów. Mogą mieć barwę od jasno do ciemnobrązowej. W chwili urodzenia mogą być słabo zabarwione. Zmiany mogą być pojedyncze lub liczne. Znamiona powiększają się wraz ze wzrostem ciała. Mają również tendencję do zmiany barwy i struktury powierzchni.

Podstawowy podział zmian oparty jest na ich wielkości. Powodem jest ryzyko rozwoju czerniaka i stopień trudności leczenia chirurgicznego. Wyróżniamy znamiona małe – ze średnicą do 1,5 cm, średnie – ze średnicą od 1,5 do 20 cm oraz duże, przekraczające 20 cm.Znamiona wrodzone mają większą gęstość niż znamiona nabyte. Mają też inną architekturę, morfologię oraz różnią się przechodzeniem do głębszych tkanek.

Dermoskopia umożliwia analizę znamion w różnych okresach. Jest użyteczna w monitoringu małych i średnich zmian. Wyróżniamy 3 podstawowe obrazy dermoskopowe. Większość zmian cechuje się wzorem kostki brukowej oraz ziarnistą architekturą. Wzór regresywny prezentuje homogeny z obecnością reszt pierwotnych zmian. Istnieje też obraz pośredni. Charakteryzuje się brakiem specyficznej siateczki lub jakichkolwiek struktur ziarnistych.

Melanoza nerwowo-skórna jest rzadkim zespołem związanym z występowaniem dużych znamion melanocytowych wrodzonych. Wynika z błędu rozwoju embrionalnego. Cechuje się rozrostem łagodnych lub złośliwych melanocytów w ośrodkowym układzie nerwowym. Melanoza może być bezobjawowa. Melanoza objawowa manifestuje się do 3. roku życia lub do 3 dekady. Zwiększa się ciśnienie śródczaszkowe, może występować wodogłowie lub objawy opóźnionego rozwoju.

Występowanie zmian melanocytowych wrodzonych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem czerniaka skóry. Do czynników zwiększających ryzyko należą: liczne znamiona, wymiar znamienia większy niż 20 cm oraz wiek od 3 do 5 lat.

Prawdopodobieństwo transformacji nowotworowej jest stosunkowo duże już w dzieciństwie. Największe ryzyko towarzyszy znamionom olbrzymim. Niezwykle rzadko stwierdza się czerniaka bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Największe ryzyko rozwoju nowotworu istnieje do 10. roku życia. Mniejsze szanse na wystąpienie nowotworu mają osoby z niewielkimi znamionami.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Włodarkiewicz A., Sobjanek M., Michajłowski I. – Znamiona melanocytowe wrodzone [w:] Przegląd Dermatologiczny 2009, 96, 127–132

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze