Zaloguj
Reklama

Łuszczyca - objawy kliniczne i leczenie

Autorzy: dr n.med. Anna Pura-Rynasiewicz
Masaż leczniczy
Fot. ojoimages
Masaż leczniczy
(3)

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry. Średnia częstość występowania w populacji oceniana jest na 1,5 – 2,5%, w równym odsetku u mężczyzn i kobiet.

Reklama

Łuszczyca

Podstawą procesu chorobowego są przyspieszone podziały komórek naskórka. W patogenezie łuszczycy odgrywają rolę czynniki genetyczne, środowiskowe i immunologiczne. Wyróżniamy dwie postaci kliniczne łuszczycy skóry: zwyczajną i krostkową, a także łuszczycę stawową.

Łuszczyca jest chorobą przewlekłą, charakteryzująca się różną częstością nawrotów i długością remisji. Zaostrzenia często są powodowane przez czynniki wyzwalające takie, jak stres, infekcje czy alkohol. Leczenie łuszczycy zależy od postaci klinicznej i nasilenia zmian, najczęściej jest to leczenie skojarzone łączące różne formy leczenia zewnętrznego z fototerapią lub preparatami ogólnymi.

Etiopatogeneza łuszczycy     

Przyczyna łuszczycy nadal pozostaje nieznana. Niemniej jednak dotychczasowe badania dostarczyły wielu informacji dotyczących zmian zapalnych w skórze i naskórku, a także mechanizmów immunologicznych biorących udział w powstawaniu zmian łuszczycowych.

Podstawowym zjawiskiem występującym w łuszczycy jest znacznie przyspieszony cykl komórkowy keratynocytów warstwy podstawnej, co powoduje skrócenie czasu przejścia komórek z warstwy podstawnej do momentu złuszczania z 28 do ok. 5 – 7 dni. Pobudzone limfocyty T produkują cytokiny odpowiedzialne za powstawanie procesu zapalnego w naskórku.

Czynniki genetyczne

Ostatnie badania wykazały, że podatność na łuszczycę determinowana jest przez wiele genów. Wiadomo, że łuszczyca występuje częściej u bliskich krewnych pacjentów, którzy zachorowali przed 40 rż. Biorąc pod uwagę wiek wystąpienia pierwszych objawów choroby, wyróżniono dwa typy łuszczycy:

  • Typ I charakteryzuje się wczesnym początkiem, przed 40 rż., ze szczytem zachorowań w 18-22 rż, częstszym występowaniem łuszczycy u innych członków rodziny i na ogół cięższym przebiegiem.
  • Typ II ujawnia się w późniejszym wieku (szczyt zachorowań przypada na szóstą dekadę życia), ma z reguły lżejszy przebieg, ale większe prawdopodobieństwo zajęcia stawów i paznokci, rzadziej stwierdza się występowanie rodzinne.

Charakterystyka I i II typu łuszczycy

 

Cecha

 

Typ I

Typ II

Początek choroby

< 20 rż

> 50 rż

Wywiad rodzinny

Często dodatni

Rzadko dodatni

Antygeny HLA

Cw6, B57, DR7

Cw2

Przebieg kliniczny

Często ciężki z tendencją do pogarszania wraz z wiekiem

Często łagodny

Zajęcie stawów

Rzadkie

Częste

Zmiany paznokciowe

Rzadkie

Częste

Odmiany kliniczne łuszczycy

Wyróżniamy dwie podstawowe odmiany kliniczne łuszczycy: łuszczycę zwyczajną i łuszczycę krostkową. Oddzielną postać stanowi łuszczycowe zapalenie stawów.

Łuszczyca zwyczajna

Łuszczyca krostkowa

Łuszczyca stawowa

Drobnogrudkowa

 

Ograniczona - łuszczyca krostkowa dłoni i stóp

 

Z asymetrycznym zajęciem pojedynczych stawów

Plackowata

Łuszczyca zwyczajna dłoni i stóp

Rozsiana (obrączkowata)

Z symetrycznym zajęciem wielu stawów, w tym dystalnych międzypaliczkowych i stawów kręgosłupa prowadzących często do zmian zniekształcających

Łuszczyca odwrócona

Łuszczyca owłosionej skóry głowy

Łuszczyca krostkowa uogólniona (von Zumbusch)

Postać o dominujących zmianach w kręgosłupie z możliwością zajęcia pojedynczych stawów mniejszych.

Erytrodermia łuszczycowa

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze