Zaloguj
Reklama

Czym jest plamica?

Autorzy: lek.med.Patrycja Nowak
Stres, nerwy
Fot. medforum
Stres, nerwy
(3)

Plamica związana jest z występowaniem wybroczyn w obrębie skóry i błon śluzowych. Schorzenie może mieć podłoże wrodzone lub nabyte. Może być związane z obniżeniem poziomu płytek krwi czy defektem czynników krzepnięcia.

Reklama

Mianem plamicy określa się schorzenia, których istotą jest wynaczynienie krwi do skóry czy błon śluzowych. Mogą być związane z zaburzeniem dotyczącym elementów morfotycznych krwi, z zaburzeniem krzepliwości lub ze zmianami w obrębie drobnych naczyń skóry.

Plamice małopłytkowe związane są z obniżeniem liczny płytek krwi. Mogą mieć podłoże wrodzone lub nabyte. Jedną z form wrodzonych jest zespół Wiskotta-Aldricha, który wiąże się dodatkowo z defektem immunologiczny i obniżeniem frakcji IgM globulin, przez co pacjenci są narażenie na infekcje . Plamica małopłytkowa może być wywołana ponadto przez leki (niektóre leki przeciwcukrzycowe, salicylany, leki uspokajające), może towarzyszyć nowotworom lub chorobom autoimmunologicznym typu tocznia rumieniowatego, często zmiany o typie plamicy towarzyszą zakażeniu wirusem HIV. Inną formą plamicy małopłytkowej jest tzw plamica samoistna, dochodzi wówczas do niszczenia płytek krwi przez przeciwciała, które znajdują się w krążeniu. Choroba charakteryzuje się występowaniem wybroczyn do skóry i błon śluzowych, szczególnie w okolicy jamy nosowo-gardłowej. W leczeniu zastosowanie mają leki immunosupresyjne i kortykosteroidy, w niektórych przypadkach konieczne bywa przeprowadzenie splenektomii.

Do zaburzeń krzepnięcia, których objawem jest plamica należy hemofilia, defekty czynników krzepnięcia (VII, XII i innych). Najgroźniejszym schorzeniem jest zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepiania- DIC. Oprócz wrodzonych defektów, wyróżnia się zmiany nabyte, spowodowane przez ciężkie infekcje, urazy oraz towarzyszące nowotworom.

Przebieg może mieć charakter ostry, z rozległymi wynaczynieniami, wysoką temperaturą i niewydolnością narządową. W ciężkich postaciach konieczne jest podawanie osocza i masy płytkowej celem wyrównania niedoborów.

Ostatnia grupa obejmuje plamice związane z uszkodzeniem naczyń. Zalicza się tu między innymi alergiczne zapalenie naczyń. Odmianą tej choroby jest plamica Henocha-Schoenleina, gdzie dodatkowo występują zmiany nerkowe oraz dolegliwości bólowe jamy brzusznej. Istota choroby polega na odkładaniu się kompleksów immunologicznych w ścianie naczyń. Leczenie obejmuje podawanie steroidów.

Plamica starcza dotyczy osób przyjmujących kortykosteroidy, pojawiają się wówczas wynaczynienia w obrębie skóry. Ma to związek ze starczym zwyrodnieniem skóry, głównie rąk.
 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową, Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski, PZWL, 2008

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze