Zaloguj
Reklama

Skórne testy alergiczne - wynik dodatni

Badanie w laboratorium
Fot. ojoimages
Badanie w laboratorium
(4)
Reklama

Alergiczne testy skórne są ważnym badaniem w diagnostyce alergii. W szczególności wykrywają one nadwrażliwość na określone alergeny wywołaną mechanizmami IgE-zależnymi (reakcja typu I).

Skórne testy alergiczne - Objawy i przebieg

W testach skórnych wykorzystuje się roztwory konkretnych alergenów, podejrzanych o wywoływanie objawów u danego pacjenta, lub tzw. zestawy standardowe, stanowiące mieszanki różnych antygenów (trawy, chwasty, zboża itd.). Dodatni wynik testu na mieszanki pociąga za sobą szczegółową diagnostykę w kierunku poszczególnych antygenów z danej grupy. Testy wykonuje się najczęściej metodą "prick test" z nałożeniem kropli antygenu na zadrapanie, lub podważenie skóry igłą.

Testy typu prick odczytuje się po 15-20 minutach. U każdego dziecka należy wykonać tzw. kontrolę ujemną - podanie na skórę samego czystego roztworu, używanego do zawieszania antygenów oraz kontrolę dodatnią - podanie roztworu histaminy, która powinna dać intensywną reakcję skóry.

Próbę ujemną wykonuje się, aby wykluczyć nadmierną, nieswoistą reaktywność skóry- wtedy nawet podanie obojętnego płynu wywoła powstanie bąbla. Próbę dodatnią wykonuje się, aby wykluczyć osłabienie reaktywności skóry- wtedy nawet podanie histaminy nie spowoduje odpowiedniej reakcji. Wynikiem testu skórnego jest wyrażona w milimetrach średnica bąbla powstałego w 15-20 minut po nałożeniu antygenu na skórę. Za wynik dodatni uważa się odczyn równy lub większy od połowy wyniku testu z histaminą.

Dodatni wynik testu skórnego oznacza wysoce prawdopodobne uczulenie organizmu na dany antygen, powstałe w mechanizmie zależnym od przeciwciał IgE. Wadą testów skórnych jest konieczność współpracy pacjenta, który musi wytrzymać 15-20 minut z nałożonymi na skórę kroplami antygenów. Wiadomo też, że testy skórne dają niekiedy wyniki fałszywie dodatnie - są pacjenci, którzy nie mają alergii na poszczególne antygeny, a pomimo to mają dodatnie wyniki testów skórnych.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Sam wynik testu skórnego nie może być traktowany jako podstawa ostatecznego rozpoznania. Możliwe są zarówno wyniki fałszywie ujemne jak i fałszywie dodatnie. Interpretacja wyników testu zależy od całokształtu obrazu klinicznego pacjenta i musi być dokonana przez lekarza.

Skórne testy alergiczne - Leczenie

Dziecko przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych powinno być w okresie poprawy klinicznej zmian skórnych lub objawów oddechowych. Testy należy nakładać na skórę zdrową, odpowiednio oczyszczoną. Przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwalergiczne (zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami lekarza).

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Kaczmarski M. (red.) "Alergia i nietolerancja pokarmowa- stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów", Wyd. Unimed, 1997

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze