Zaloguj
Reklama

Skórne testy alergiczne - wynik dodatni

Badanie w laboratorium
Fot. ojoimages
Badanie w laboratorium
(4)
Reklama

Alergiczne testy skórne są ważnym badaniem w diagnostyce alergii. W szczególności wykrywają one nadwrażliwość na określone alergeny wywołaną mechanizmami IgE-zależnymi (reakcja typu I).

Objawy i przebieg

W testach skórnych wykorzystuje się roztwory konkretnych alergenów, podejrzanych o wywoływanie objawów u danego pacjenta, lub tzw. zestawy standardowe, stanowiące mieszanki różnych antygenów (trawy, chwasty, zboża itd.). Dodatni wynik testu na mieszanki pociąga za sobą szczegółową diagnostykę w kierunku poszczególnych antygenów z danej grupy. Testy wykonuje się najczęściej metodą "prick test" z nałożeniem kropli antygenu na zadrapanie, lub podważenie skóry igłą.

Testy typu prick odczytuje się po 15-20 minutach. U każdego dziecka należy wykonać tzw. kontrolę ujemną - podanie na skórę samego czystego roztworu, używanego do zawieszania antygenów oraz kontrolę dodatnią - podanie roztworu histaminy, która powinna dać intensywną reakcję skóry.

Próbę ujemną wykonuje się, aby wykluczyć nadmierną, nieswoistą reaktywność skóry- wtedy nawet podanie obojętnego płynu wywoła powstanie bąbla. Próbę dodatnią wykonuje się, aby wykluczyć osłabienie reaktywności skóry- wtedy nawet podanie histaminy nie spowoduje odpowiedniej reakcji. Wynikiem testu skórnego jest wyrażona w milimetrach średnica bąbla powstałego w 15-20 minut po nałożeniu antygenu na skórę. Za wynik dodatni uważa się odczyn równy lub większy od połowy wyniku testu z histaminą.

Dodatni wynik testu skórnego oznacza wysoce prawdopodobne uczulenie organizmu na dany antygen, powstałe w mechanizmie zależnym od przeciwciał IgE. Wadą testów skórnych jest konieczność współpracy pacjenta, który musi wytrzymać 15-20 minut z nałożonymi na skórę kroplami antygenów. Wiadomo też, że testy skórne dają niekiedy wyniki fałszywie dodatnie - są pacjenci, którzy nie mają alergii na poszczególne antygeny, a pomimo to mają dodatnie wyniki testów skórnych.

Kiedy udać się do lekarza

Sam wynik testu skórnego nie może być traktowany jako podstawa ostatecznego rozpoznania. Możliwe są zarówno wyniki fałszywie ujemne jak i fałszywie dodatnie. Interpretacja wyników testu zależy od całokształtu obrazu klinicznego pacjenta i musi być dokonana przez lekarza.

Leczenie

Dziecko przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych powinno być w okresie poprawy klinicznej zmian skórnych lub objawów oddechowych. Testy należy nakładać na skórę zdrową, odpowiednio oczyszczoną. Przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwalergiczne (zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami lekarza).

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Kaczmarski M. (red.) "Alergia i nietolerancja pokarmowa- stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów", Wyd. Unimed, 1997

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze