Zaloguj
Reklama

Szybki test na wykrywanie kiły może ochronić noworodki przed tą chorobą.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Szybki test na wykrywanie kiły może ochronić noworodki przed tą chorobą.
Fot. Pantherstock
(5)

Wykonywanie badań skriningowych nowym, szybkim testem na kiłę u kobiet ciężarnych może przyczynić się do polepszenia wskaźnika przeżyć i zdrowia noworodków - donoszą naukowcy z Haiti.

Reklama

Ponad połowa ciąż u kobiet z nieleczoną kiłą kończy się śmiercią dziecka jeszcze przed lub krótko po porodzie. U dzieci, którym uda się przeżyć może wystąpić upośledzenie umysłowe, głuchota lub ślepota. Przeprowadzanie testów na kiłę w okresie ciąży może zapobiec takim powikłaniom, oczywiście pod warunkiem, że matka zostanie szybko poddana leczeniu. Obecnie stosowane testy na kiłę w niektórych krajach wymagają od pacjentki powtórnego przybycia do szpitala w celu otrzymania wyników. W praktyce oznacza to, iż wiele matek z ubogich państw, zwłaszcza z terenów wiejskich nie otrzymuje wyników badania na czas i nie zostaje poddanych leczeniu w celu ratowania ich dziecka.

Zespół badawczy z Weill Medical College of Cornell University i the GHESKIO Center w Port-au-Prince (Haiti) opracował nowy test na kiłę pozwalający na otrzymanie wyników bezpośrednio po badaniu i pozwalający na szybkie rozpoczęcie terapii. Koszt takiego testu jest wyższy od standardowego badania jednakże uwzględniając lepsze wyniki dotyczące zdrowia płodu i wskaźnika przeżywalności, nowy test jest bardziej opłacalny.

Włączenie do opieki prenatalnej nowego testu na kiłę w połączeniu z testami na HIV może mieć bardzo silny wpływ na polepszenie przeżywalności wśród dzieci jak również polepszenie stanu ich zdrowia na terenie Haiti i może stanowić przykład dla podobnych programów na całym świecie.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • PLoS Med 4(5): e183.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze