Zaloguj
Reklama

Parlament Europejski chce światowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach

Zakupy kosmetyków
Fot. panthermedia
Zakupy kosmetyków
(0)

Testowanie na zwierzętach produktów kosmetycznych i ich sprzedaż na terenie Unii Europejskiej jest zakazane już od 2004 roku. Posłowie chcą, aby UE podjęła działania dyplomatyczne mające na celu wprowadzenie globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach.

Reklama

Europa należy do największych rynków zbytu dla produktów kosmetycznych na świecie, a europejski sektor kosmetyczny zapewnia około 2 milionów miejsc pracy. Badania pokazują, że konsumenci na “starym kontynencie” używają co najmniej 7 różnych produktów kosmetycznych każdego dnia.

Przepisy unijne gwarantują, że produkty wchodzące w kontakt z ciałem ludzkim, są bezpieczne dla naszego zdrowia, a ich produkcja uwzględnia dobrostan zwierząt.

Podczas, gdy testowanie kosmetyków na zwierzętach i wprowadzanie do obrotu takich produktów jest zakazane w Unii Europejskiej, to w ok. 80% krajów na świecie jest nadal dozwolone.

Parlament Europejski podczas Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjął projekt rezolucji, w którym wzywa do wprowadzenia do 2023 r. globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach, a także do sprzedaży nowo testowanych na zwierzętach kosmetyków.

Rezolucja wzywa Unię Europejską do opowiedzenia się za globalnym zakazem w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz do dopilnowania, by jej własny zakaz testowania nie został osłabiony w wyniku trwających negocjacji handlowych lub zasad Światowej Organizacji Handlu.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze