Zaloguj
Reklama

Odwracalne i nieodwracalne przyczyny łysienia

Wypadające włosy
Fot. medforum
Wypadające włosy
(0)

Łysienie, ze względu na przybieranie różnych form i postaci, może dotykać osoby w róznym wieku, niezlaeznie od płci. Istotne są czynniki będące jego przyczyny, gdzyż częśc z nich, po wyeliminowaniu, może mieć odwracalny skutek, jak na przykłąd urazy mechaniczne czy zatrucia. Są jednak sytuacj, kiedy proces łysienia jest nieodwracalny, jak na przykałd w przypadku chorób genetycznych.

Reklama

Łysienie, jako choroba włosów, przybiera różne formy i postaci, stąd dotykać może każdego, niezależnie od płci czy wieku. Stan może być przejściowy lub trwały jednak w zależności od przyczyny, może mieć odwracalne lub nie odwracalne skutki. Przyczyny wypadania włosów, które w większości są odwracalne, to przyczyny mechaniczne, między innymi, wycieranie włosów u noworodków, naciąganie włosów przez upięcie, fryzurę czy trichitillomania czyli natręctwo, nawyk polegający na wyrywaniu włosów. Przyczyny toksyczne, również w większości odwracalne to zatrucia, na przykład talem, arsenem czy rtęcią. Wpadanie włosów może również być spowodowane chorobami zakaźnymi, chorobami układowymi czy efektem ubocznym stosowania niektórych leków. W przypadku przyczyn nieodwracalnych, można mówić o czynnikach genetycznych, takich jak zaburzenia rozwojowe skóry, zmiany naskórkowe czy rogowacenie kanalikowe Mibelliego, urazach mechanicznych, oparzeniach czy reakcjach na promieniowanie rentgenowskie. Nieodwracalne w skutkach łysienie może mieć również swoją przyczynę w grzybicach, zakażeniach pasożytniczych, zakażeniach wirusowych, bakteryjnych czy nowotworach skóry.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Choroby włosów” [w:] „Dermatologia. Podręcznik dla studentów kosmetologii.” Danuta Nowicka, Wrocław 2010

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze