Zaloguj
Reklama

Statyny a choroby autoimmunologiczne

Autorzy: Noel B. Lupus
Statyny a choroby autoimmunologiczne
Fot. Pantherstock
(0)

Statyny czyli inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A są lekami powszechnie stosowanymi u osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej.

Generalnie statyny uważane są za leki bezpieczne i rzadko dające objawy niepożądane. Jednak istnieją sugestie, że stosowanie statyn może być związane z występowaniem reakcji autoimmunologicznych w typu układowego tocznia rumieniowatego (SLE), podostrego skórnego tocznia rumieniowatego (SCLE) i zapalenia skórno-mięśniowego – dermatomiositis – (DM).

Reklama

W pracy zebrano opisy przypadków reakcji autoimmunologicznych indukowanych przez statyny dostępne w literaturze w latach 1966-2005. W tym okresie opublikowano 28 opisów przypadków reakcji autoimmunologicznych po zastosowaniu statyn. U 10 chorych wystąpił polekowy SLE u 3 SCLE u 7 DM i u 7 zapalenie wielomięśniowe. Opisano również 1 przypadek lichen planus pemphigoides u osoby leczonej statynami. Objawy chorób autoimmunologicznych pojawiały się w różnym okresie od rozpoczęcia przyjmowania statyn (1miesiąc -3 lata). Większość pacjentów wymagała leczenia immunosupresyjnego. 2 przypadki pomimo odstawienia statyn i intensywnego leczenia zakończyły się zejściem śmiertelnym.

Powyższe wyniki wskazują na możliwość wystąpienia objawów chorób autoimmunologicznych (niekiedy o ciężkim przebiegu) u osób leczonych statynami.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze