Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy alergią a otyłością u dzieci i młodzieży

Związek pomiędzy alergią a otyłością u dzieci i młodzieży
Fot. ojoimages
(5)

Prawdopodobnie istnieje związek przyczynowy alergii z nadmierną masą ciała, a skuteczna walka z nadwagą powinna spowodować zmniejszenie częstości występowania chorób alergicznych w populacji dzieci i młodzieży.

Reklama

Zarówno alergia, jak i nadwaga oraz otyłość są coraz częściej spotykane u dzieci i młodzieży z krajów wysoko rozwiniętych. Stąd hipoteza poszukiwania współzależności pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. W cytowanej pracy oceniono nasilenie alergii u dzieci w zależności od ich masy ciała. Wykazano, że cechy alergii oraz dodatnie wyniki specyficznych przeciwciał IgE występują znamiennie częściej u dzieci z nadwagą i otyłością. W szczególności zauważono związek z alergią pokarmową. Autorzy sugerują, że istnieje związek przyczynowy alergii z nadmierną masą ciała, a skuteczna walka z nadwagą powinna spowodować zmniejszenie częstości występowania chorób alergicznych w populacji dzieci i młodzieży.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Visness CM, London SJ, Daniels JL, Kaufman JS, Yeatts KB, Siega-Riz AM, Liu AH, Calatroni A, Zeldin DC.: J Allergy Clin Immunol. 2009 Feb 20. [Epub ahead of print]

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze