Zaloguj
Reklama

Zanieczyszczenie środowiska a uczulenia i astma u kilkuletnich dzieci

Zanieczyszczenie środowiska a uczulenia i astma u kilkuletnich dzieci
Fot. ojoimages
(5)

Wyniki niedawno przeprowadzonych badań dowodzą istnienia związku pomiędzy odległością miejsca zamieszkania dziecka od głównych dróg a ryzykiem wystąpienia uczuleń i astmy.

Reklama

Od pewnego czasu znany był wpływ zanieczyszczeń środowiskowych na prawdopodobieństwo wystąpienia alergii. Joachim Heinrich z Niemieckiego Centrum Badawczego dla Środowiska i Zdrowia przy Instytucie Epidemiologii w Monachium i współpracownicy poddali niedawno badaniom kilkaset dzieci w wieku lat 4 i 6 mające na celu ocenę związku pomiędzy odległością ich miejsc zamieszkania od głównych ulic miasta a rozpowszechnieniem przypadków uczuleń i astmy.
Naukowcy uzyskali potwierdzenie swych przypuszczeń a za przyczynę występowania tej korelacji uznali generowane przez transport zanieczyszczenia gazowe, pyłowe a także aerozole. Do  wykrywanych schorzeń i objawów nalezały: astma, sapanie, kichanie i egzema.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze