Zaloguj
Reklama

Przewlekłe zmiany posłoneczne

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. S. Jabłońska, S. Majewski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Opalanie
Fot. ojoimages
Opalanie
(5)

Przewlekłe odczyny świetlne objawiają się zmianami wypryskowymi. Zazwyczaj są one ograniczone do miejsc działania promieni słonecznych, jednak niekiedy mogą dotyczyć również okolic zasłoniętych.

Reklama

Zależy to od przenikania promieni UV przez ubrania. Najprawdopodobniej odczyn nie stanowi odpowiedzi na nieznane fotoalergeny, a przewlekły charakter zmian może być wynikiem wytwarzania się komórek pamięci immunologicznej.

W wyniku choroby może dojść do erytrodermii. Nierzadko schorzenie powoduje ograniczenie normalnego życia. Wyprysk słoneczny może występować w postaci ostrego lub podostrego wyprysku. Zmiany ograniczone są do skóry eksponowanej na światło.

Czynnikiem wywołującym jest promieniowanie UVB, jednak nie można wykazać fotouczulenia za pomocą prób świetlnych. Przewlekłe popromienne zapalenie skóry w razie przewlekłego przebiegu u osób starszych może powodować zmiany głębsze i naciekowe. Może dojść do rozwinięcia się chłoniaka. Wyprysk powstaje głównie w miejscach eksponowanych na światło.

Leczenie polega na podawaniu beta-karotenu, który ma właściwości ochronne i może zapobiegać nowotworom. Naświetlanie małymi dawkami PUVA może mieć działanie ochronne, musi być jednak przeprowadzane ze szczególną ostrożnością. Stosowanie ochronnych środków przeciwsłonecznych jest bardzo pomocne, jednak  niewystarczające.

Reklama
(5)
Komentarze