Zaloguj
Reklama

Powszechnie bytująca na skórze bakteria a zakażenia pooperacyjne

Skalpel
Fot. medforum
Skalpel
(0)

Na naszej skórze bytuje wiele różnych gatunków bakterii. Część z nich – w sprzyjających dla nich warunkach – może prowadzić do występowania bardzo nawet groźnych schorzeń. Zazwyczaj przy wymienianiu zagrażających ludzkiemu zdrowiu patogenów wspomina się o gronkowcach MRSA czy o E. coli, okazuje się jednak, że pewna bakteria – o której mówi się zdecydowanie mniej – również może być bardzo niebezpieczna. Drobnoustrojem tym jest Staphylococcus epidermidis i o tym, dlaczego może on być bardzo groźny, wspominają specjaliści z brytyjskiego University of Bath.

Reklama

S. epidermidis jest co prawda jednym z drobnoustrojów, który wywoływać może zagrażające nawet życiu infekcje po operacjach, ze względu jednak na to, że występuje on na skórze przeważającej większości z nas, zazwyczaj nie poświęca się tej bakterii jakiejś większej uwagi. Brytyjscy uczeni ze wspomnianej wyżej placówki podkreślają jednak to, że – w świetle przeprowadzonych przez nich badań – zagrożeń, które mogą być powiązane z tym właśnie drobnoustrojem, zdecydowanie nie powinno się bagatelizować.

Do przeprowadzenia zaplanowanych analiz specjaliści pobierali wymazy od operowanych pacjentów, u których po zabiegu rozwinęło się zakażenie oraz od osób zdrowych (materiał pozyskany od tych ostatnich stanowił niejako próbę kontrolną). Autorom badań udało się zauważyć, że materiał genetyczny drobnoustrojów pochodzących od tych osób, u których wystąpiło zakażenie, był inny niż u zdrowych pacjentów – zidentyfikowano m.in. aż ponad 60 genów, których nie stwierdzano u drobnoustrojów bytujących u osób zdrowych. Geny te nie były obojętne – okazało się, że odpowiadały one np. za kodowanie mechanizmów pomagających bakteriom namnażać się w krwiobiegu czy unikać reakcji układu odpornościowego gospodarza, oprócz tego wśród genów tych były i takie, które warunkowały oporność bakterii na działanie antybiotyków.

Obserwacje uczonych sugerują przede wszystkim jedną rzecz: otóż przy szacowaniu ryzyka związanego z możliwością wystąpienia zakażeń pooperacyjnych pod uwagę należy brać nie tylko te infekcje, które są wywoływane przez najczęściej odpowiedzialne za to patogeny, ale i takie zakażenia, których czynnikiem etiologicznym może być S. epidermidis.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze