Zaloguj
Reklama
(0)

Piodermia zgorzelinowa, czyli pyodermia gangrenosum zaliczana jest do chorób zakaźnych, które na skutek tzw. nacieku neutrofilów uszkadzają naczynia. Piodermia zgorzelinowa często towarzyszy takim chorobom, jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), gammopatia, nieswoiste zapalenie jelit.

Reklama

Piodermia zgorzelinowa znana jest również pod nazwą ropnego zapalenia skóry lub wrzodziejącego zapalenia skóry. Choroba powoduje bolesne zmiany skórne prowadzące do owrzodzenia i martwicy. Niestety, niejednokrotnie antybiotykoterapia jest nie skuteczna, co wynika najprawdopodobniej  z problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego. Choroba zazwyczaj rozwija się stopniowo, choć często powstaje wiele ognisk chorobowych, co może prowadzić do amputacji. Choroba najczęściej dotyka przednich części kończyn dolnych, jednak znane są przypadki wystąpienia choroby w innych częściach ciała.

Czynnikiem, który wywołuje piodermię zgorzelinowa, są bakterie, a konkretnie L-formy bakterii, które mogą przybierać różnorodne rozmiary i kształty. Co ważne, są mniejsze niż wirusy, a swoim wyglądem przypominają sznur pereł. L-formy bakterii nie giną pod wpływem powszechnie stosowanych antybiotyków. Ostatnie badania dowodzą, że penicylina może wręcz przyczynić się do ich namnażania. Ze względu na specyfikę L-form bakterii leczenie piodermii zgorzelinowej jest niezwykle trudne i pracochłonne. W leczeniu stosowane są przede wszystkim nieprzylegające opatrunki, środki immunosupresyjne (glikokortykosteroidy w połączeniu z cytostatykami np. cyklofosfamid i azatropina). Nie zaleca się łyżeczkowania ran czy operacyjnego usuwania tkanek martwiczych – uważa się, że mogą pogorszyć stan zmienionych chorobowo miejsc.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze