Zaloguj
Reklama

Piodermia zgorzelinowa – co to takiego?

Rana na nodze
Fot. medforum
Rana na nodze
(0)

Piodermia zgorzelinowa, czyli pyodermia gangrenosum, zaliczana jest do chorób zakaźnych, które na skutek tzw. nacieku neutrofilów uszkadzają naczynia. Piodermia zgorzelinowa często towarzyszy takim chorobom, jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), gammopatia czy nieswoiste zapalenie jelit.

Reklama

Piodermię zgorzelinową po raz pierwszy opisano w latach 30. XX wieku. Brunsting i wsp., na bazie obserwacji pacjentów z nawracającymi owrzodzeniami skóry, wyodrębnili nową jednostkę chorobową. Z owrzodzeń chorych izolowano bakterie, które uznano za jeden z głównych czynników choroby. Nie sposób definitywnie zaprzeczyć udziału bakterii w chorobie, jednak coraz nowsze publikacje i wytyczne wskazują, że bakterie mogą, ale nie muszą być jej przyczyną. Jednostka chorobowa jest trudna do opisania ze względu na niewiele prac z zakresu epidemiologii, które pokazywałyby rozwój i dynamikę schorzenia na przestrzeni lat.

Najczęściej pacjenci to osoby pomiędzy 30. a 60. rokiem życia, choć opisane są przypadki występowania choroby u dzieci. Schorzenie występuje rzadko, w obecnej klasyfikacji zaliczane jest do tzw. dermatoz neutrofilowych. Na tę chwilę uważa się, że wystąpienie piodermii związane jest z mechanizmami immunologicznej odpowiedzi na poziomie komórkowym oraz intensyfikacji reakcji zapalnej. Coraz więcej zespołów badawczych stwierdza, że u chorych na piodermię diagnozuje się nieprawidłowości w funkcjonowaniu neutrofili i monocytów, które są nadreaktywne. Dodatkowo badania wskazują na nadprodukcje takich czynników, jak TNF-alfa, IL-1, IL-6 i IL-8. Niestety mimo postępu naukowego ciężko jednoznacznie określić, co może być konkretną przyczyną wystąpienia choroby. Wśród wielu chorych obserwuje się zależność pomiędzy występowaniem jednostek chorobowych narządów wewnętrznych, zaburzeniami hematologicznymi a pojawieniem się piodermii. Lekami pierwszego wyboru są glikokortykosteroidy, cyklosporyna A oraz środki immunosupresyjne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Adamczyk A.: Czy terapia miejscowa jest skuteczna w piodermii zgorzelinowej? „Journal of the American Academy of Dermatology” 2016/11, nr 75(5), s. 940-949.
    Baran A., Świstak M., Zonenberg A. i in.: Piodermia zgorzelinowa – analiza retrospektywna. „Medycyna po dyplomie” 2016, nr 5.
    Satosi K. et al.: Pyoderma gangrenosum following bacterial infection on the patellar tendon. „Practical Orthopaedic Pathology” 2017/05, vol. 28, iss. 3, pp. 318-323.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze