Zaloguj
Reklama

Genetyczne przyczyny różnic pomiędzy trzema poważnymi chorobami

Genetyczne przyczyny różnic pomiędzy trzema poważnymi chorobami
Fot. Pantherstock
(5)

Wyniki najnowszych badań dają podstawę do wyjaśnienia przyczyn różnic pomiędzy skórą pergaminową, zespołem Cockayne'a i trychotiodystrofią.

Reklama

Helikaza XPD to enzym występujący zarówno u ludzi jak i u drobnoustrojów określanych jako Sulfolobus archaea. Związane z tą substancją mutacje odpowiadają za skórę pergaminową, zespół Cockayne'a i trychotiodystrofię.
Niedawno zostały opublikowane dwie serie badań przeprowadzonych niezależnie od siebie przez Jilla Fussa z Instytutu Badawczego Scrippsa i Malcolma White'a z Uniwersytetu Świętego Andrzeja mających na celu ustalenie właściwości omawianego enzymu. Dzięki pracy tych naukowców zostały wyjaśnione przyczyny występowania różnic pomiędzy wyżej wymienionymi chorobami. Z rezultatów omawianych badań wynika konieczność uwzględniania właściwości całych cząsteczek białek a nie, jak czyniono do tej pory, jedynie ich centrów aktywnych.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze