Zaloguj
Reklama

Etiologia wyprysku kontaktowego

Etiologia wyprysku kontaktowego
Fot. ojoimages
(5)

Osteopontyna zaostrza wyprysk kontaktowy.

Reklama

Pod wpływem substancji drażniących dochodzi czasem do wystąpienia wyprysku kontaktowego – choroby objawiającej się dużymi, palącymi i swędzącymi wykwitami na skórze. Johannes M. Weiss i współpracownicy z Uniwersytetu Ulm (Niemcy) zajęli się niedawno wyjaśnianiem roli osteopontyny (białka pogarszającego przebieg zaburzeń autoimmunizacyjnych) w etiologii tego schorzenia.

Zgodnie z publikacją w styczniowym numerze czasopisma „American Journal of Pathology” komórki skóry i leukocyty zlokalizowane w obrębie zmian charakterystycznych dla wyprysku kontaktowego okazały się wydzielać omawianą substancję. Z drugiej strony odnotowano osłabienie reakcji alergicznej u transgenicznych myszy niezdolnych do produkcji osteopontyny. Ustalenia te otwierają perspektywę opracowania lepszych leków przeciwko wypryskowi kontaktowemu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Pathol 2010, 176: 246-258

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze