Zaloguj
Reklama

Tuberkulidy – czym są?

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Wysypka
Fot. Panthermedia
Wysypka
(5)

Tuberkulidy to odczyn alergiczny na prątki lub ich składowe oraz inne bakterie będące antygenami.

Reklama

W nielicznych przypadkach udaje się wykryć DNA prątków. W części przypadków współistnieje czynna lub przebyta gruźlica. W takiej sytuacji leczenie przeciwgruźlicze może skutkować ustąpieniem tuberkulidów.

Tuberkulid guzkowo-zgorzelinowy to drobne guzki, z martwicą i bliznowaceniem w środkowej części. Umiejscowione są najczęściej w okolicach wyprostnych kończyn. Wykwit pierwotny stanowi guzek, który ulega martwicy z powstawaniem drobnych owrzodzeń o ostro ciętych brzegach. Pozostawiają one blizny o okrągłym kształcie. Guzki są liczne a ich rozmieszczenie jest zazwyczaj symetryczne. Nie wykazują skłonności do grupowania się lub zlewania.

Lupoid prosówkowy rozsiany twarzy to drobne zmiany guzkowe, które są rozsiane na skórze twarzy. Nie wykazano powiązania z gruźlicą. Prawdopodobnie jest to odczyn o cechach tuberkulidu. Niekiedy po ustąpieniu zmian pozostają małe, wciągnięte blizny. Guzki umiejscowione są wyłącznie na twarzy. Przebieg choroby jest wielomiesięczny. Brak jest jakichkolwiek objawów podmiotowych.

Rumień stwardniały cechuje się zapalnymi zmianami guzowatymi umiejscowionych głównie na podudziach. Przebieg choroby jest przewlekły. Ten typ zmian dotyczy głownie kobiet. W powstaniu wykwitów mogą odgrywać rolę produkty rozpadu prątków. Identyczne zmiany mogą wystąpić u osób niezakażonych prątkiem gruźliczym. Guz powstaje w tkance podskórnej i pokryty jest sinoczerwoną skórą.

W przypadku odmiany niewrzodziejącej zmiany mogą ulec wchłonięciu. Jeśli mamy do czynienia z odmianą ulegają one rozpadowi. Najczęstszą lokalizację stanowią podudzia, bardzo rzadko guzy pojawiają się na udach. Można zaobserwować zaostrzenie choroby w okresie wiosennym oraz jesiennym.

W leczeniu tuberkulidów korzystne wyniku uzyskuje się przy zastosowaniu INH w skojarzeniu z rifampicyną. Terapia powinna być prowadzona przez wiele miesięcy. W przypadku rumienia stwardniałego oraz w tuberkulidzie guzkowo-zgorzelinowym dodatkowo wskazane jest uzupełnienie leczenia o leki naczyniowe.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Jabłońska S. Majewski S. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze