Zaloguj
Reklama

Symptomy dermatologiczne

Dbanie o cerę
Fot. pantherstock
Dbanie o cerę
(0)

Symptomy dermatologiczne objawiają się w postaci zmian skórnych, nazywanych wykwitami. Mogą one mieć charakter pierwotny, gdy pojawienie się wykwitów jest początkiem rozwoju choroby i wówczas mamy do czynienia z takimi zmianami jak plama, grudka, bąbel, guzek, guz czy krosta. W przypadku wykwitów o charaterze wtórnym, są one implikacją znikania zmian pierwotnych oraz sygnalizują rozwój lub ustępowanie choroby. Do wykwitów wtórnych zalicza  się łuskę, strup, nadżerkę, otarcie, owrzodzenie, rozpadlinę oraz bliznę.

Reklama

W chorobach skóry podstawę rozpoznania stanowią objawy i symptomy, które swoje odzwierciedlenie mają na skórze. Obraz kliniczny wówczas budują wykwity, czyli zmiany skórne, które możemy rozróżnić na wykwity pierwotne oraz wtórne. Podczas badania przedmiotowego zwraca się uwagę na morfologiczne cechy danego wykwitu, a mianowicie, kształt, wielkość, kolor, budowę, barwę, odgraniczenie od zdrowej skóry czy miejsce, w jakim się pojawiły. Istotne są również symptomy podmiotowe, czyli odczucia bólu, swędzenia czy pieczenia, zgłaszane przez pacjenta i związane bezpośrednio z wystąpieniem danej zmiany na skórze.

Wykwity pierwotne charakterystyczne są dla początkowej fazy rozwoju choroby. Mogą one przyjąć postać plamy, która rozumiana jest jako zmiana płaska, odgraniczona od zdrowej skóry i niewyczuwalna w dotyku ale o widocznie zmienionym kolorze. Do istotnych jej cech zalicza się również, to że znikając, nie zostawia po sobie blizny. Możemy również mieć do czynienia z grudką, czyli zmianą, która wystaje ponad powierzchnię skóry i jest wyczuwalna w dotyku, jednak również ustępuje bez pozostawienia blizny. Wykwity pierwotne mogą również przybierać formę bąbli, guzków, guzów czy krost, które mogą implikować inne schorzenia bądź się w nie przeradzać (np. mogą zapoczątkować rozwój trądziku).


Wykwity skórne, fot. panthermedia

W przypadku wykwitów wtórnych, zmiana jaka powstaje na skórze, jest efektem zejścia wykwitu pierwotnego oraz informacją o dalszym rozwoju choroby bądź jej ustępowaniu. W przypadku wykwitu wtórnego, jakim jest łuska, jest to sygnał o zmniejszaniu się stanu zapalnego, gdzie organizm uruchomił mechanizmy kompensacyjne w postaci złuszcza się warstwy rogowej skóry. Strup, podobnie jak łuska, daje informacje o procesie gojenia się rany powstałej w efekcie zmiany skórnej. Jest niczym innym jak zasychającą treścią wysiękową wydobywającą się z rany. Sytuacja powstania nadżerki czy otarcia, jest efektem działania czynnika patologicznego lub mechanicznego, jednak w obydwu przypadkach, powstały ubytek skóry ustępuje bez pozostawienia blizny. Wykwity skórne takie jak owrzodzenia czy rozpadliny są efektem bardzo dużych lub długotrwałych uszkodzeń skóry, jednak ich ustąpienie powoduje powstanie blizny, która sama w sobie również jest wykwitem wtórnym.

Dla lekarza specjalisty duże znaczenia ma badanie przedmiotowe oraz rodzaj zmian skórnych, w procesie rozpoznania i postawienia diagnozy. Bardzo istotne są też informacje uzyskane w wywiadzie, dotyczące pochodzenia danej zmiany, a mianowicie, czy jej przyczyną może być uraz mechaniczny. Jeśli na naszej skórze pojawią się zmiany, przed wizytą u lekarza, należy je bacznie obserwować, by udzielić jak najbardziej szczegółowych informacji odnośnie okoliczności ich powstania.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • „Syptomatologia dermatologiczna” [w:] „Dermatologia. Podręcznik dla studentów kosmetologii.” Danuta Nowicka, Wrocław 2010

Reklama
(0)
Komentarze