Zaloguj
Reklama

Rodzaje testów alergologicznych i sposoby ich wykonywania

Zamyślona kobieta
Fot. medforum
Zamyślona kobieta
(5)

Pacjenci, którzy mają problemy ze skórą (pojawianie się różnego rodzaju wysypek, swędzenie, pieczenie, naciągnięcie skóry), ze swędzącymi oczami oraz ciągłym nieżytem nosa, powinni wykonać testy alergologiczne w celu dowiedzenia się co powoduje ich uczulenia.

Reklama

Oczywiście, wcześniej powinny zostać wykluczone wszelkie inne choroby bądź zaburzenia, które do wyżej wymienionych problemów mogą prowadzić. Wyniki testów alergologicznych pozwalają także na określenia stopnia nasilenia alergii.

Charakterystyka znanych testów alergologicznych

Osoby, u których występują różnego rodzaju problemy ze skórą (najczęściej w okresie wiosennym bądź w czasie gdy kwitną konkretne gatunki drzew, krzewów czy kwiatów) powinny wykonać sobie testy alergologiczne. Najczęściej wykonywanymi testami i najbardziej znanymi są:

Testy skórne (punktowe), które polegają na naniesieniu/ nałożeniu na przedramię lub rzadziej plecy kropli określonego alergenu a następnie nakłuciu skóry. W sytuacji gdy po 20 minutach na skórze nie pojawi się zmiana, nie jesteśmy na dany alergen uczuleni, gdy pojawi się zaczerwienienie i bąbel dany alergen nas uczula (brana jest pod uwagę średnica oraz zaczerwienie wokół niego).

Zestawy podstawowe mają do ok. 20 alergenów, w przypadku dzieci stosuje się najczęściej tzw. zestawy tematyczne (co zmniejsza ilość ukłuć). Dopiero w przypadku gdy potwierdzone zostanie uczulenie na daną grupę alergenów (wczesno kwitnące krzewy), robi się badanie szczegółowe.

Kontrolą jest kropla z histaminy (kontrola dodatnia) oraz soli fizjologicznej (kontrola ujemna). Przeciwwskazaniami do wykonania testów alergicznych są np. ciąża, nowotwory złośliwe oraz choroby autoimmunologiczne.   

Testy śródskórne, w przypadku których podskórnie podawany jest roztwór z alergenem. Najczęściej test ten wykonywany jest w sytuacji gdy wynik testu punktowego jest niejednoznaczny.

Testy z krwi, w przypadku których, oznaczane są przeciwciała IgE. Wykonywane są najczęściej u dzieci poniżej 3go roku życia. Wykonywane są one w sytuacji gdy istnieją rozbieżności pomiędzy wynikami testów skórnych w przeprowadzonym wywiadem z pacjentem.

Testy prowokacyjne, polegają na podaniu np. do nosa lub do ust alergenu i stwierdzeniu, który z nich uczula najbardziej.

Ponieważ alergia jest tematem bardzo popularnym, coraz więcej osób wykonuje testy alergiczne. Pamiętajmy, iż pomagają one w wyborze właściwego środka leczniczego i mówią jakiego alergena i kiedy należy unikać. Im wcześniej zostanie wykonany test tym szybciej możliwe jest ograniczenie nieprzyjemnych objawów, towarzyszących alergiom.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Church M., Holgate M., Lichtenstein M., Alergia, Czelej, Lublin 2004.
    Obłutowicz K., Alergologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
    Panaszek B. (red.), Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych, Urban & Partner, Wrocław 2009.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze