Zaloguj
Reklama

Niespodzianki po laserze – sprawdź, co może Cię spotkać!

Zabieg laserowy na twarz
Fot. Shutterstock
Zabieg laserowy na twarz
(0)

Właściwości lasera, czyli określone cechy promieniowania elektromagnetycznego, spowodowały, że stał się on chętnie używanym narzędziem zarówno w medycynie, jak i w kosmetologii. Z uwagi na szeroką gamę laserów, w zależności od zamierzonych efektów, stosuje się lasery o małej lub o dużej mocy. Obserwacje specjalistów wskazują na wysoki poziom bezpieczeństwa laseroterapii, z uwagi na niezbyt często występujące powikłania czy skutki uboczne, jednak w związku z energią, jaką „dysponuje” laser, należy mieć na uwadze ewentualność pojawianie się niepożądanych objawów.

Reklama

Spis treści:

  1. Zabiegi z użyciem lasera – rodzaje laserów
  2. Zabiegi z użyciem lasera – laseroterapia
  3. Zabiegi z użyciem lasera – działanie
  4. Zabiegi z użyciem lasera – skutki uboczne zastosowania lasera

Laser (innymi słowy urządzenie generujące fale elektromagnetyczne z zakresu ultrafioletu, światła widzialnego oraz podczerwieni), ze względu na swoje właściwości, znalazł szerokie zastosowanie w kosmetologii i medycynie. Działanie, jakie posiada laser, wynika z określonych cech promieniowania elektromagnetycznego, takich jak uporządkowanie fazowo- przestrzenne (spójność), monochromatyczność oraz równoległość. Z uwagi na ww. cechy oddziaływanie lasera wywołuje określone procesy w tkankach organizmu – zarówno procesy fotochemiczne, jak i biostymulacyjne.

Zabiegi z użyciem lasera – rodzaje laserów

Klasyfikacje laserów opierają się o różne kryteria. Istnieją te stworzone w oparciu o stan skupienia zastosowanego materiału czy środka czynnego. Ponadto, innego rodzaju klasyfikacje, dzielą lasery pod względem emitujących falę ciągłą lub impulsową, a także ze względu na moc promieniowania czy długość fali, jaka jest przez laser emitowana [1].

Przywołując klasyfikację względem stanu skupienia, wyodrębnić możemy następujące lasery.

Wśród laserów z ciałem stałym najpopularniejsze są lasery, takie jak laser neodymowo-YAGowy (Nd-YAG), laser erbowo-YAGowy (Er-YAG) czy laser rubinowy.

Lasery gazowe wykorzystują w swojej pracy gaz zamiast kryształu i tu najczęściej stosowany jest laser argonowy, laser CO2 oraz laser helowo-neonowy (He-Ne).

Lasery płynne to takie, gdzie stan skupienia stosowanego czynnika przybiera formę ciekłą, a wśród nich możemy wyodrębnić laser barwnikowy ciągły i impulsowy [1].

Zabiegi z użyciem lasera, fot. panthermedia

Zabiegi z użyciem lasera – laseroterapia

Lasery biostymulacyjne, czyli lasery o małej i średniej mocy, stosowane są do zabiegów nieinwazyjnych, czyli takich, podczas których nie dochodzi do przerywania ciągłości tkanek. Innym rodzajem laserów, które również zyskały swoje miejsce zarówno w medycynie, jak i kosmetologii, są lasery o dużej mocy, które mają właściwości koagulacyjne czy właściwości spalania tkanek. Te właśnie lasery wykorzystywane są do zabiegów inwazyjnych, takich jak usuwanie zmian skórnych, fotoodmładzanie, usuwanie tatuaży [1].

Zabiegi z użyciem lasera – działanie

Terapia laserem może być stosowana samodzielnie lub też w skojarzeniu z odpowiednio dobraną farmakoterapią lub innymi metodami fizjoterapii, w zależności od stanu i potrzeb pacjenta.

Skuteczność laseroterapii zależna jest od tego, czy dostarczana energia – absorbowana i transmitowana – jest na tyle duża, by pod jej wpływem można było uzyskać efekt terapeutyczny. Stanowi to podstawę do działania w określonym zakresie, gdyż zbyt mała dawka energii może nie przynieść żadnych rezultatów, natomiast zastosowanie zbyt dużej może w skutkach doprowadzić do niechcianych uszkodzeń. Należy jednak zaznaczyć, że w zdecydowanej większości przypadków skutki zabiegów wykonywanych laserem są znikome lub nie występują w ogóle. Stąd mówi się o wysokim poziomie bezpieczeństwa zabiegów z zastosowaniem lasera. Jednak z uwagi na przekazywanie tkankom znaczącej ilości energii należy brać pod uwagę możliwość pojawienia się skutków ubocznych, które mogą przyjąć zróżnicowany poziom natężenia.

Zabiegi z użyciem lasera – skutki uboczne zastosowania lasera

Zwykle jeśli pojawiają się powikłania czy skutki uboczne, przyjmują one postać rumienia, zaczernienia lub obrzęku o różnej rozległości i zróżnicowanym nasileniu. Skutkiem zastosowania lasera mogą być także przebarwienia na skórze lub odbarwienia na wybranych partiach obszaru poddanego laseroterapii. Duża ilość energii przekazywanej tkankom może również doprowadzić do powstania blizn przerostowych, wybroczyn, ale także może mieć wpływ na zmianę (w większości przypadków zwiększenie) wrażliwości skóry, zwłaszcza w odniesieniu do zmian temperaturowych otoczenia. Ponadto można również zaobserwować pojawienie się zmian trądzikowych, prosaków oraz świąd i pieczenie w okolicy, gdzie stosowany był laser [1].

Jak wskazują obserwacje, występowanie zmian niepożądanych po zabiegach laserowych plasuje się na poziomie 1,4%. Najczęściej uwidocznione są powstające pęcherze, blizny, hipopigmentacja czy hiperpigmentacja. Zazwyczaj pojawienie się tego typu zmian jest wynikiem zastosowania zbyt dużego natężenia, stąd bardzo istotne jest odpowiednie dobranie dawki. Pojawiające się zmiany zwykle ulegają zanikowi (w 20% przypadków), jednak niewykluczone są także sytuacje, w których całkowity zanik zmian powstałych w wyniku laseroterapii nie jest możliwy – w około 70% przypadków zmiany te ulegają znacznemu zmniejszeniu, a u około 20-30% osób pozostają w stanie, w jakim powstały [2].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] Łabędzka H., Jędrasik E., Wasilewska-Michalak A.: Zastosowanie laserów w kosmetologii. „Postępy Kosmetologii” 2011/03 nr 2, s. 37-41.
    [2] Mańkowska A.: Laseroterapia wysokoenergetyczna w wybranych problemach dermatologicznych i kosmetycznych – doświadczenia własne, rozprawa doktorska. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, s. 32.

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze