Zaloguj
Reklama

Do biegu, gotowi start…! Czyli przegląd chorób stóp biegaczy

Aktywność fizyczna wśród kobiet, bieganie
Fot. Panthermedia
Aktywność fizyczna wśród kobiet, bieganie
(0)

Biegasz? To ogromny plus dla twego zdrowia. Ważne jest jednak odpowiednie dbanie o stopy. Wiele chorób stóp rozwija się powoli, jednak skutki zaniedbań - mogą być poważne. Poniżej przedstawiamy najczęstsze schorzenia, z którymi borykają się biegacze.

Reklama

Płaskostopie nabyte - jest skutkiem deformacji i dysfunkcji ścięgna piszczelowego tylnego. Na skutek deformacji, dochodzi do zniekształcenia tyłostopia i pojawienia się koślawości, zapadnięcia podłużnego łuku stopy, oraz tzw. „odwiedzenia” tyłostopia. Płaskostopie nabyte jest często skutkiem nadmiernego przykurczu ścięgien Achillesa.

Stopa wydrążona- występuje w dwóch odmianach. Pierwsza związana jest ze złym ustawieniem przodostopia. Przyczyną jest nadmierne zginanie podeszwowe pierwszego promienia. Drugi rodzaj stopy wydrążonej, wywołany jest ustawieniem tyłostopia. Stopa wydrążona dotyka zwłaszcza tych biegaczy, u których zdiagnozowano zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego.

Paluch sztywny (in. Paluch biegacza) to zwyrodnienie, polegające na postępującej sztywności pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego. Sztywność dotyczy przede wszystkim ograniczonej zdolności do zginania grzbietowego.

Uraz trzeszczek - polega na złamaniu kości trzeszczek bądź uszkodzeniu stawu śródstopno paliczkowego. Trzeszczki to dwie malutki kostki, znajdujące się poniżej palucha. Leczenie polega na zastosowaniu odpowiednio dobranych wkładek ortopedycznych. Niekiedy, niezbedna jest operacja i wycięcie jednej z trzeszczek.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze