Zaloguj
Reklama

Badania bezpieczeństwa i skuteczności kosmetyków

Badanie w laboratorium
Fot. medforum
Badanie w laboratorium
(0)

Każdy produkt kosmetyczny wymaga sprawdzenia przed dopuszczeniem do sprzedaży. Testy takie są przeprowadzane w specjalistycznych ośrodkach z udziałem ochotników. Cały proces podlega ścisłej kontroli oraz nadzorowania.

Reklama

Zanim produkt kosmetyczny zostanie wprowadzony na rynek, konieczne jest jego zbadanie pod względem bezpieczeństwa oraz skuteczności deklarowanej przez producenta. Badania tego typu przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach i przeprowadzane metodą in vivo, czyli wykonując testy gdzie aplikuje się dany preparat na skórze człowieka. Co ważne, tego typu badania mogą wykazać nieprawidłowości lub też niekorzystne działania już na etapie tworzenia receptury produktu kosmetycznego, co pozwala na podniesienie jego jakości.

Osoby poddawane testom są ochotnikami a nazywani są probantami. Są to osoby zdrowe, dobierane odpowiednio pod względem płci, wieku, rodzaju skóry oraz ewentualnych problemów skórnych. Przed przystąpieniem do testów, każdy probant przechodzi badanie dermatologiczne, gdzie określa się rodzaj skóry, jej stan, problemy skórne jak również bada się alergie i odczyny oraz ogólny stan zdrowia. Prowadzony jest również wywiad w kierunku schorzeń towarzyszących, jakie występują u danej osoby. Po badaniu dermatologicznym, otrzymaniu szczegółowych informacji na temat przebiegu procesu badania bezpieczeństwa i skuteczności produktu kosmetycznego, probant podpisuje stosowne oświadczenia.

Zależnie od rodzaju prowadzonego testu, może on potrwać od kilku godzin do kilku tygodni. Przed rozpoczęciem procedury badawczej, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu, prowadzone są nieinwazyjne testy aparaturowe polegające na uzyskaniu odpowiednich pomiarów parametrów skóry takich jak poziom nawilżenia skóry, natłuszczenia, elastyczności, gładkości, ilości melaniny oraz stopnia zaczerwienieni skóry. Mierzony jest również poziom przenaskórkowej utraty wody.

Wykonywane są także badania sensoryczne polegające na odbiorze zmysłowym danego produktu. Badania sensoryczne wykonywane są w sytuacjach takich jak dobór zapachu do danego produktu, kiedy probant, za pomocą różnych technik wybiera zapach przyjemniejszy dla niego.

Po zakończonych badaniach, oprócz badań aparaturowych, prowadzony jest wywiad z probantem, dotyczący jego wrażeń i odczuć co do stosowanego kosmetyku. Cały proces jest ściśle kontrolowany i nadzorowany przez wykwalifikowaną kadrę. Wnioski wynikające z tego typu testów są wiążące względem dopuszczenia produktu kosmetyczne do sprzedaży.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • „Badania skuteczności działania oraz bezpieczeństwa stosowania produktów kosmetycznych na skórze człowieka” Carmen Vincent [w:] „Dermatologia. Podręcznik dla studentów kosmetologii.” Danuta Nowicka, Wrocław 2010

Reklama
(0)
Komentarze