Zaloguj
Reklama

Palenie tytoniu może być niezależnym czynnikiem ryzyka zakażenia HIV

Autorzy: Furber AS, Maheswaran R, Newell JN, Carroll C.
Palenie tytoniu może być niezależnym czynnikiem ryzyka zakażenia HIV
Fot. medforum
(5)
Na ryzyko zakażenia HIV wpływa wiele czynników jak okres choroby, obecność innych chorób przenoszoną drogą płciową, niedobory żywieniowe itd. W pracy zebrano wynik kilku niezależnych badań dotyczących statystycznego związku palenia tytoniu z ryzykiem i z nabyciem zakażenia HIV progresją choroby do AIDS. Znaleziono 6 badań dotyczących serokonwersji w zakażeniu HIV, z których 5 potwierdzało że palenie jest w tym przypadku niezależnym czynnikiem ryzyka. Natomiast w żadne z 10 badań dotyczących wpływu palenia a progresję choroby nie potwierdziło statystycznego związku palenia z ryzykiem rozwoju AIDS.
 
Reklama

Wskazywałoby to że palenie może być niezależnym czynnikiem ryzyka nabycia zakażenia HIV, ale prawdopodobnie nie ma wpływu na dalszy przebieg choroby i ryzyko rozwoju AIDS.

Furber AS, Maheswaran R, Newell JN, Carroll C. Is smoking tobacco an independent risk factor for HIV infection and progression to AIDS? A systemic review.
Sex Transm Infect. 2007 Feb;83(1):41-6.

autor opracowania dr n. med. Beata Młynarczyk

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Sex Transm Infect. 2007 Feb;83(1):41-6.
    Is smoking tobacco an independent risk factor for HIV infection and progression to AIDS? A systemic review.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze