Zaloguj
Reklama

Egzematoidalna postać choroby odrzucania gospodarza

Autorzy: Piotr Kurzac
Egzematoidalna postać choroby odrzucania gospodarza
Fot. ojoimages
(0)

Opisano nową postać chronicznej skórnej choroby odrzucania gospodarza (GVHD).

Reklama

Crammer wraz z zespołem drogą analizy przypadków opisali odmianę chronicznej odmiany choroby odrzucania gospodarza (GVHD) łączącej w sobie jej kliniczne i histopatologiczne cechy z elementami egzemy.

GVHD to rozpoznane powikłanie występujące po przeszczepach szpiku kostnego, gdy limfocyty T allogenicznego dawcy atakują komórki biorcy traktując je poprzez antygeny komórkowe jako „obce”. Nowa odmiana może przebiegać w różnym stopniu nasilenia – od łagodnego do zagrażającego życiu - i często równie uporczywego (powyżej 100 dni) jak przewlekłe GVHD z liszajami i sklerodermatozą.

W badaniach prospektywnych przeprowadzonych na grupie 254 osób poddanych w ponad czteroletnim okresie allogenicznemu przeszczepowi szpiku kostnego w Oddziale Hematologicznym Szpitala King's College badacze przestudiowali cechy kliniczne i histopatologiczne 10 dorosłych pacjentów (2 kobiety i 8 mężczyzn; średnia wieku: 54,5 roku) z egzemami o nieustalonej genezie, które wystąpiły po zabiegu. Wszystkim im dokonano przeszczepu w ramach terapii białaczki, głównie leukemii. Występowały u nich takie czynniki ryzyka wystąpienia przewlekłego GVHD jak: niespokrewniony dawca u 8 osób, uciążliwy przebieg GVHD (u 5) i znacznie zaostrzone objawy u 7.

Przejawy rozległej ezgzemy badano między 2 a 18 miesiącem po transplantacji (średni czas: 7,5 miesiąca). Warto odnotować, że tylko troje pacjentów zgłaszało w wywiadzie zaburzenia atopowe (1 osoba atopowe zapalenie skóry, a 2 astmę i katar sienny) i również żaden z dawców szpiku nie zgłaszał w wywiadzie atopii. Wskutek nasilenia objawów część pacjentów musiała być hospitalizowana.

Leczenie było oparte głównie na zewnętrznie podawanych kortykosterydach, doustnych preparatach antyhistaminowych, środkach immunosupresyjnych, fotochemioterapii (psoralen+UVA), a w indywidualnych wskazaniach doustnych antybiotykach odnosiło zróżnicowane skutki.
Symptomy przewlekłego GVHD łączą się ze złym rokowaniem. Zastanawiające jest ich występowanie u pacjentów nie zgłaszających atopii w wywiadzie i nie narażonych na nią poprzez przeszczep komórek dawcy.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze