Zaloguj
Reklama

Efekty samokontroli skóry z udziałem partnera

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Maciej Matuszczyk

Źródło tekstu:

  • American Academy of Dermatology

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Efekty samokontroli skóry z udziałem partnera
Fot. iStock
(0)

Wyniki najnowszych badań dowodzą skuteczności wspólnego z partnerem sprawdzania stanu skóry przez pacjentów z czerniakiem.

Reklama

Skuteczność leczenia nowotworów skóry silniej zależy od momentu wykrycia. June K. Robinson z Uniwersytetu Północnozachodniego w Chicago i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem 130 chorych na czerniaka.
Okazało się, że znacznie częściej podporządkowywali się zaleceniu kontroli skóry ci pacjenci, którym w tej czynności towarzyszyli partnerzy. Dalsze badania autorstwa grupy Robinsona pozwoliły stwierdzić, że najlepsze wyniki są skorelowane z najlepszymi relacjami z małżonkiem lub inną bliską osobą.

Reklama
(0)
Komentarze