Zaloguj
Reklama

Efekty samokontroli skóry z udziałem partnera

Efekty samokontroli skóry z udziałem partnera
Fot. iStock
(0)

Wyniki najnowszych badań dowodzą skuteczności wspólnego z partnerem sprawdzania stanu skóry przez pacjentów z czerniakiem.

Reklama

Skuteczność leczenia nowotworów skóry silniej zależy od momentu wykrycia. June K. Robinson z Uniwersytetu Północnozachodniego w Chicago i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem 130 chorych na czerniaka.
Okazało się, że znacznie częściej podporządkowywali się zaleceniu kontroli skóry ci pacjenci, którym w tej czynności towarzyszyli partnerzy. Dalsze badania autorstwa grupy Robinsona pozwoliły stwierdzić, że najlepsze wyniki są skorelowane z najlepszymi relacjami z małżonkiem lub inną bliską osobą.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze