Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka atopowego zapalenia skóry i astmy – hipoteza higieniczna

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Clin Exp Allergy. 2005 Oct;35(10):1301-8.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Czynniki ryzyka atopowego zapalenia skóry i astmy – hipoteza higieniczna
Fot. ojoimages
(0)

Lekarze niemieccy przeprowadzili badania na dużej grupie 12601 dzieci z Drezna i Monachium. Oceniono u nich częstość występowania azs i astmy oraz wykonano dokładne badania ankietowe oceniające czynniki ryzyka tych schorzeń.

Reklama

Jedną z hipotez tłumaczących zwiększającą się częstość zachorowań na astmę i atopowe zapalenie skóry (AZS) jest tzw. hipoteza higieniczna, mówiąca o wzroście ryzyka chorób atopowych u dzieci wychowywanych w bardziej higienicznych warunkach, nie uczęszczających do żłobka i pozbawionych rodzeństwa. Lekarze niemieccy przeprowadzili badania na dużej grupie 12601 dzieci z Drezna i Monachium. Oceniono u nich częstość występowania azs i astmy oraz wykonano dokładne badania ankietowe oceniające czynniki ryzyka tych schorzeń. Nie wykazano, aby którykolwiek z czynników opisywanych w tzw. hipotezie higienicznej miał istotne znaczenie w badanej grupie pacjentów. Dodatkowo stwierdzono, że prawdopodobnie czynniki ryzyka AZS są w dużym stopniu niezależne i nie pokrywają się z czynnikami ryzyka astmy.

Reklama
(0)
Komentarze