Zaloguj
Reklama

Alergia na nikiel jako problem współistniejący u pacjentów z astmą oskrzelową

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Gül U, Cakmak SK, Olcay I, Kiliç A, Gönül M.: J Asthma. 2007 Jun;44(5):383-4.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Alergia na nikiel jako problem współistniejący u pacjentów z astmą oskrzelową
Fot. medforum
(0)

Alergia na nikiel jest znamiennie częstsza u dzieci z astmą i może być u nich czynnikiem dodatkowo nasilającym objawy oddechowe.

Reklama

Alergia na metale powoduje zwykle objawy wyprysku skórnego, ale możliwe są także inne manifestacje, w tym nasilanie objawów astmy oskrzelowej. Badania pacjentów z astmą i atopią bez objawów astmy oraz dzieci zdrowych, stanowiących grupę kontrolną wykazały, że alergia na nikiel jest znamiennie częstsza u dzieci z astmą i może być u nich czynnikiem dodatkowo nasilającym objawy oddechowe. Należy brać to pod uwagę w diagnostyce astmy.

Reklama
(0)
Komentarze