użytkowników online: 1416
Zmiany na skórze – diagnostyka
opublikowano: 09-09-2010

W celu określenia rodzaju znamiona potrzebna jest niekiedy biopsja.

Znamiona na skórze powinny być poddawane szczegółowym badaniom w celu ustalenia, czy mają one charakter łagodny, czy też złośliwy. Rainer Hofmann-Wellenhof z Un iwersytetu Medycznego w Grazu (Austria) i współpracownicy opisali w sierpniowym numerze czasopisma „Dermatology” przypadek mężczyzny w wieku 26 lat z tzw. zmianą grudkowo-planistą na prawej brodawce sutkowej.

Początkowo poddano tego pacjenta dermatoskopii (badaniu z użyciem wystandaryzowanego źródła światła i specjalnej lupy) i tzw. mikroskopii konfokalnej światła odbitego (reflectance confocal microscopy – RCM). Otrzymane wyniki nie pozwoliły na niepodlegające wątpliwości rozróżnienie, czy w obrębie diagnozowanej zmiany przeważały skupiska melanofagów, czy melanocytów, co pozwoliłoby określić, czy jest ona łagodna, czy tez złośliwa. Z tego powodu konieczne okazało się wykonanie biopsji wycinkowej (chirurgicznego wycięcia fragmentu tkanki).

Znamiona na skórze powinny być poddawane szczegółowym badaniom w celu ustalenia, czy mają one charakter łagodny, czy też złośliwy. Rainer Hofmann-Wellenhof z Un iwersytetu Medycznego w Grazu (Austria) i współpracownicy opisali w sierpniowym numerze czasopisma „Dermatology” przypadek mężczyzny w wieku 26 lat z tzw. zmianą grudkowo-planistą na prawej brodawce sutkowej.

Początkowo poddano tego pacjenta dermatoskopii (badaniu z użyciem wystandaryzowanego źródła światła i specjalnej lupy) i tzw. mikroskopii konfokalnej światła odbitego (reflectance confocal microscopy – RCM). Otrzymane wyniki nie pozwoliły na niepodlegające wątpliwości rozróżnienie, czy w obrębie diagnozowanej zmiany przeważały skupiska melanofagów, czy melanocytów, co pozwoliłoby określić, czy jest ona łagodna, czy tez złośliwa. Z tego powodu konieczne okazało się wykonanie biopsji wycinkowej (chirurgicznego wycięcia fragmentu tkanki).

Autor opracowania:
Piotr Malik
Źródło tekstu:
Dermatology 2010;221:127-130
Adres www źródła:

Komentarze do artykułu

Ankieta

  

Czerniak to?

Konkurs na forum
Konkurs tematyczny