Zaloguj
Reklama

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

 • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja naukowa:
  prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka,
  prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Fot. Pantherstock
(5)

Alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa nazywamy zespół objawów klinicznych wywołanych reakcją zapalną błony śluzowej w kontakcie z danym alergenem.

Reklama

Do objawów zalicza się:

 • napadowe kichanie,
 • wyciek wodnistej wydzieliny,
 • uczucie zatkanego nosa,
 • świąd błony śluzowej.

Wymienione wyżej objawy trwają dziennie minimum przez godzinę. W wielu przypadkach dodatkowo może towarzyszyć zapalenie zatok, spojówek lub uszu. Około 24-28% populacji cierpi na alergiczny nieżyt nosa. W Polsce całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa dotyka 2,1% dzieci oraz 3% dorosłych.

Według klasyfikacji alergiczny nieżyt nosa dzielimy na:

 • okresowy, gdy objawy są przez mniej niż 4 dni w tygodniu lub 4 tygodnie w roku,
 • przewlekły – gdy objawy występują przez więcej niż 4 dni w tygodniu i przez ponad 4 tygodnie w roku.fot. pantherstock

Pod względem stopnia ciężkości może być:

 • łagodny: objawy nie zakłócają snu, czynności codziennych, uprawiania sportu, wypoczynku lub nauki,
 • umiarkowany lub ciężki, gdy zaburza sen lub czynności dnia codziennego.

Najważniejszym elementem leczenia jest unikanie alergenu przyczynowego. Można stosować leki antyhistaminowe. Mogą być stosowane ogólnoustrojowo lub miejscowo. Leki antyhistaminowe I generacji mają niską skuteczność oraz duże ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Preparaty te najskuteczniej eliminują kichanie oraz świąd, ale praktycznie nie wpływają na blokadę nosa.
Leki sympatykomimetyczne bardzo często stosowane łącznie z lekami antyhistaminowymi w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa i poprawy drożności.

Immunoterapia swoista jest metodą leczenia przyczynowego. Polega ona na systematycznym podawaniu pacjentowi szczepionki alergenowej. Stosuje się ją w sytuacjach, gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi pożądanych efektów. Przed rozpoczęciem terapii należy skontaktować się z lekarzem - alergologiem.

Reklama
(5)
Komentarze